Butiken

Snarkcoachen reflekterar

Varför finns Sömn & Snarkcoachen?

VI ansåg ganska fort när vi utvecklade Snarkkragen att det finns ett antal dimensioner som man behöver känna till som är kopplat till god sömn och att må bra. Därför startades Sömn & Snarkcoachen som en tjänst i första hand vid inköp av vår snarkkrage.

Vi erbjuder alla 15 minuters startcoachning och gör en kort analys kring personens utmaningar. VI reflekterar och ger tips och råd samt möjlighet till uppföljningssamtal. I denna startcoachning ger vi en djupare kunskap kring hur man avvänder sig av snarkkragen. 

I bloggen " Sömn & Snarkcoachen " Reflekterar" kommer vi att ventilera de frågor som kommer upp och som vi ger tips och råd kring.  Detta kan hjälpa andra i vardagen/natten att hitta sin eventuella lösning och lindring.

SÅ håll utkik på nästa blogginlägg.

Allt gott från "Coachen"