Johannes Dahlskog

Vad händer om man sover dåligt?

Fysiologiskt handlar sömnen om att reparera celler och återställa kroppens balans.

Om sömnen störs, störs också återhämtningen. Detta är ingen fara i korta perioder, men blir sömnproblemen långvariga så ökar risken för infektionssjukdomar, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck.

En spiral av negativa effekter

Långvariga sömnproblem sätter igång en spiral av negativa effekter. Hjärnan blir mindre effektiv och koncentrationsförmågan försämras. Man orkar helt enkelt inte lika mycket och blir lätt distraherad. Man får svårt att fatta beslut och planera aktiviteter, och många upplever att minnet försämras. Det är inte konstigt, när vi sover sorterar hjärnan intryck. Med för lite sömn, oftast i kombination med stress, blir minnet rörigt. I slutändan innebär detta att du utsätter dig själv och andra för risker. Det finns studier som visar att sömnlöshet orsakar fler olyckor på våra vägar än alkohol. Andra negativa effekter är humörsvängningar, huvudvärk, fetma, depression och synproblem.