Johannes Dahlskog

Varför är det dåligt att snarka?

​Förutom att snarkning orsakar ljud, gör den också att sömnen blir ytligare.

Själva snarkningen i sig är inte farlig, problemet är att det gör dig tröttare om dagarna. Och långvarig sömnbrist kan i sin tur leda till koncentrationssvårigheter och sjukdomar.

Dessutom skapas en ond cirkel, då sömnbrist ofta leder till att man snarkar mer, även när du tar sömntabletter. Ett annat problem som en viss sorts snarkning kan leda till är sömnapné – en sorts andningsuppehåll – som i längden kan öka risken för både högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.