Johannes Dahlskog

Varför snarkar man?

Nästan hälften av alla vuxna i Sverige snarkar.

Vissa snarkar regelbundet, andra tillfälligt. Vissa snarkar så att partnern måste flytta ut från sovrummet, andra mer hanterligt. Men vad beror snarkning på och när behöver man söka hjälp för det?

En snarkning uppstår i näsa eller svalg. När vi sover slappnar kroppens muskler av, även de i halsen. Svalget blir då trängre och den del som kallas mjuka gommen börjar vibrera av luftflödet, vilket hos vissa människor resulterar i ett snarkande ljud.

De som snarkar regelbundet kan oftast spåra snarkljudet till en specifik, ofta fysisk, orsak som trångt svalg, stora halsmandlar eller övervikt. Medan de som snarkar oregelbundet kan se tillfälliga orsaker som stress, alkoholintag, förkylning eller avslappnande medicinering bakom snarkandet. Rökare snarkar oftare än icke-rökare och trots att det är fler män än kvinnor som snarkar så kan man se en ökning bland kvinnor efter klimakteriet.