Johannes Dahlskog

Kan jag använda snarkkragen även om jag har en CPAP?

Vår rekommendation är att alltid rådgöra med sin läkare innan man använder andra hjälpmedel.