Starweb

Vad är sömnapné och varför är det farligt?

Sömnapnén som drabbar den som snarkar kallas obstruktiv sömnapné.