Starweb

Vad är sömnapné och varför är det farligt?

Sömnapnén som drabbar den som snarkar kallas obstruktiv sömnapné.

Sömnapné är en sorts andningsuppehåll och drabbar cirka tio procent av alla som snarkar regelbundet. Det som händer vid sömnapné är att du får ett andningsuppehåll som minskar kroppens syretillförsel. Både snarkning och sömnapnésyndrom är vanligare bland män än kvinnor. Det beror bland annat på att män oftare får fetma runt halsen, vilket kan bidra till trängre svalg och snarkning. Det kvinnliga könshormonet östrogen tros dessutom skydda till viss del, vilket också är anledningen till att fler kvinnor snarkar efter klimakteriet.

Hundratals gånger varje natt

Problemet med sömnapné är att kroppen inte får tillräckligt med syre, vilket kan leda till följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, stroke och depressioner. Vissa människor med sömnapné kan få flera hundra andningsuppehåll under en natt. En del vaknar, känner hjärtklappning och svettningar och behöver gå på toaletten ofta. Andra märker inte alls av sina egna andningsuppehåll. Men även de som inte märker av dem drabbas negativt eftersom de dagtid känner trötthet, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. Många slumrar lätt under dagen, om de till exempel läser en bok, sitter i ett möte eller ännu värre – kör bil.

Luften kommer inte fram

Sömnapnén som drabbar den som snarkar kallas obstruktiv sömnapné. Bröstkorgen fortsätter att röra sig under andningsuppehållet, men luften kommer inte fram på grund av för trånga övre luftvägar. Har du problem med sömnapné bör du söka vård hos en läkare som kan ge dig en remiss till en sömnklinik där din sömn utreds och eventuell behandling kan påbörjas.

På sidan https://www.somnapne.se/ kan du testa om du kanske lider av sömnapné.

SleepTight har ingen bevisad effekt vid sömnapné. Har du svår sömnapné bör du söka hjälp hos en läkare eftersom detta kan leda till allvarliga sjukdomar.